Setting informatie

Generic information

De wereld van Dalaria is er een met een rijke geschiedenis en mysteries die verzadigd zijn met magie en goden (zowel oude als nieuwe). Dit heeft een diepgaande invloed gehad op de Dalarische samenleving en haar inwoners. Veel aspecten van het dagelijks leven laten dit zien: van magiërs die geheimzinnig onderzoek en rituelen uitvoeren tot geestelijken en priesters die de goden om hulp vragen in tijden van nood.

Het koninkrijk Dalaria is een vrijbevochten natie, voorheen onder de heerschappij van een natie die simpelweg bekend staat als “Het Keizerrijk” (gelegen aan de andere kant van de keizerlijke zee). De voormalige kolonie moest fel vechten voor hun onafhankelijkheid en vrijheid van hun volk tegen de onderdrukkers van overzee. In de beginjaren van de onafhankelijkheid waren veel van de adellijke huizen echter nog steeds erg gekant tegen de nieuw opgerichte kiesmonarchie. Velen van hen waren van mening dat dit niet de beste manier van handelen was voor de voormalige kolonie en dat ze invloed zouden verliezen onder de lokale bevolking.


Religie

De religieuze samenleving van Dalaria wordt gezien als polytheïsme. Bijna elke inwoner aanbidt een of andere vorm van God of Goden enkel de geestelijke wijden hun leven aan één godheid.

Religie prominent aanwezig in de samenleving en zijn er overal in het land tempels of heiligdommen te vinden. Deze gebedshuizen worden vaak onderhouden door vrijwilligers of leden van de geestelijkheid die worden gefinancierd door gemeenschappelijke tienden of een nobele weldoener(s) die dezelfde god(in) aanhangt.

Magie

Magie is een groot onderdeel van deze wereld en niemand is er zo natuurlijk begaafd in als de Elfen. Het enige andere ras ter wereld dat hier in de buurt lijkt te komen, zijn de Rothuac die uit de woestijnen van het zuidelijke deel van het rijk komen.

Er zijn drie scholen der magie, Primal, Elemental en Spiritual. Van deze drie stromen der magie is Elemental het meest voorkomend en sterk vertegenwoordig in het Koninklijke Gilde der Magie

Regeringsvorm

De natie Dalaria wordt beschouwd als een kiesmonarchie en wordt geregeerd door een koning, op dit moment is dit Marcus von Lelien de Derde. Bij het overlijden van de koning neemt één van de andere adelen de rol van koning of koningin over. Hierbij worden verkiezingen gehouden. Enkel adel met de titel van Markies of Hertog zijn verkiesbaar.

De Koning heeft natuurlijk zijn edelen en zijn hofhouding en de Koning delegeert veel van zijn taken aan de mensen onder hem. De koning is geliefd onder zijn onderdanen en is getrouwd met Markiezin Yasmyn van Saafhaven met wie hij (op dit moment) nog geen kinderen heeft.

Het koninkrijk Dalaria kent de volgende adellijke titels, gerangschikt van meest belangrijk naar minst.

  • Koning / Koningin
  • Hertog / Hertogin
  • Markies / Markiezin
  • Burggraaf / Burggravin
  • Baronet / Baronetes
  • Ridder / Ridder
  • Jonker / Jonkvrouwe
Sociale status

Dankzij voorvechters van raciale gelijkheid zoals de elf Ken-Kari Q’ats en de mens Xariandoren is de unie van cooperatie opgericht. Waarbij flinke stappen gemaakt in gelijkheid tussen de rassen.
Echter de primaire laag van de Dalariaanse samenleving blijft bestaan uit mensen. Zij vormen een duidelijke meerderheid en hebben de meeste invloed als het gaat om politieke macht.