De geschiedenis

Dalaria kent een rijke geschiedenis

Al deze gebeurtenissen zijn, tot zekere hoogte, bekend bij de gewone bevolking. Niet iedereen weet de details ervan, maar men zal er zich wel altijd van bewust zijn.
De expeditie naar “Hearthlands Heuvel” – 895:2

De Koning wil graag uitbreiden en verloren gebieden terugpakken in de naam van het Koninkrijk. Hij besluit daarom te investeren in diverse expedities die vertrouwen op de dapperheid van de burgers in zijn land.


The golden halo
De gouden cirkel – 870:2

As tragedy strikes on one of the most celebrated holidays of the nation. People are left wondering what this would mean for the future of the nation.


Aanslag op de Koning – 870:2

Op koningsdag ontsnapt de koning ternauwernood aan een aanslag. Hij overleeft de aanslag dankzij zijn persoonlijke adviseur en een aantal dappere gasten die zich opwerpen als ware helden.


The marquise mansion
Het huis van de Markiezin – 868:2

Tijdens het festival van de verloren zielen gaat een stel buitenbeentjes op pad om een ​​zeer waardevol artefact te stelen uit een nobel herenhuis. Maar tijdens de nacht van het feest en de overval krijgen ze meer dan ze hadden verwacht.


The rift
De kloof – 799:2

Het is de nacht van de eeuw wisseling. Een groep avonturiers vind elkaar in een taverne en wordt benaderd door de stad om een aantal klusjes op te ruimen. Echter achter de schermen treden duistere krachten naar voren.


The witches brew
Het heksen brouwsel- 795:2

In het dorpje Wodding is iets vreemds gebeurd. Vier avonturiers zijn duidelijk niet in hun element na het midwinterfestival.


De unie van cooperatie – 779:2

Dezelfde individuen die gestreden hadden voor de gelijke behandeling van de “kleine rassen” zorgen er hier ook weer voor dat hun stem gehoord wordt. De kerken en religies gaan hier uiteindelijk in mee en de wetten van het land worden aangepast.


De opleving – 769:2

Onder leiding van een aantal individuen worden en gesprekken gevoerd met het Eden Bevrijdings-Front en komt er eindelijk een einde tussen spanningen die bestaan tussen de mensen en de andere rassen. Vele nieuwe rassen doen hun intrede in de samenleving van Dalaria.


The restoration of balance
De herstelling van balans – 768:2

Eigenaardige verdwijningen in de mijnen van Brill en waarnemingen van vreemde beesten zorgen ervoor dat de Royal Mage Academy een onderzoeksgroep stuurt. Wat ze ontdekken zou de fundamenten van het Koninkrijk doen schudden.


Het Eden Bevrijdings-Front – 755:2

Een aantal elfen en andere minderheidsrassen hebben het gehad met hun lagere positie in de sociale kringen en beginnen aanslagen te plegen om hun stem te laten horen.


The swamp of light
Het moeras der lichten – 689:2

Een groep avonturiers wordt het Swamp of Lights ingestuurd om mysterieuze verdwijningen in de omliggende dorpen op te sporen.


De groene vrede – 685:2

Hoewel er nooit een officiele verklaring van oorlog is geweest met de goblins en nooit officieel vrede is getekend lijken de goblins zich ineens rustig te houden. Na 4 jaar geen goblin aanvalsgroepen meer gezien te hebben verklaart het Koninkrijk ‘vrede in het noorden’.


De verschuiving – 680:2

Een traumatische gebeurtenis binnen het koninkrijk Dalaria, maar iets dat zijn impact had op hoe de wereldbewoners hun leven leiden. Niemand leeft vandaag de dag die zich veel herinnert van het verleden, krachtig vergeten of uit hun gedachten gewist.


De oprichting van de Ordo Solaris – 656:2

De Kroon geeft officieel erkenning aan een tot dan toe onbekende organisatie: de Ordo Solaris. Zij hebben tijdens de goblin oorlog een hand gehad in het bewaken van de orde binnen het Koninkrijk.


The jewel of the desert
Het Juweel van de Woestijn – 641:2

Enkele jaren geleden dook het verhaal van het Hart van Arcana weer op en wordt door zowel de gewone man als de adel beschouwd als een legendarische schatlocatie.


Kasteel noord en de muur – 632:2

De goblin incursies bereiken hun hoogste punt en de Kroon besluit de bergpas naar het noordelijke deel van het continent af te sluiten. Bij een bergpas genaamd “Styx’s weg” wordt een groots fort gebouwd onder bescherming van een groot leger.


De groene oorlog – 618:2

Het koninkrijk wilt graag uit te breiden achter de bergen in het noorden. Het koninkrijk heeft zijn eerste ontmoeting met een ras dat bekend staat als goblins.

Dit verloopt echter niet soepel en na een aantal jaren van spanningen en ongemakkelijke relaties. Verklaart het koninkrijk Dalaria officieel de oorlog aan de Goblin-stammen.


Het jaar van herstel – 570:2

Onder leiding van de pas gekroonde Koning Christopher von Lelien de 1ste beginnen, na de vredesonderhandelingen met het keizerrijk, landelijk grote herstelwerkzaamheden. Hierbij investeert de koning veel van zijn eigen persoonlijke rijkdommen en verzekert daarmee de liefde van het volk.


De slag om Eastcoast – 567:2

De beslissende slag om Ostufer (nu Eastcoast) is een verpletterende slag voor het Keizerrijk. Onder leiding van Admiraal Athtar van Brill vernietigt de kolonie meer dan de helft van de keizerlijke vloot zonder zelf veel schade op te lopen. Het keizerrijk verliest hiermee zijn grootste troef.


De onafhankelijkheids oorlog – 522:2

Nu Christopher von Lelien niet enkel een lokaal gevaar is voor het Keizerrijk, maar daadwerkelijk bondgenoten maakt onder de adelijke families in de kolonie, is een daadwerkelijk oorlog onontkoombaar. Een aantal steden, waaronder Heidelberg, Eastcoast, Krafting en Antler Mill verklaren zich onafhankelijk en geven daarmee een oorlogsverklaring af aan het Keizerrijk.


The blue ribbon rebellion
De rebellie van de Blauwe Banieren – 518:2

Onder leiding van de in ballingschap gedwongen heer Christopher von Lelien komt de bevolking van Heidelberg in opstand tegen het corrupte Keizerrijk.

Aanvankelijk krijgt de rebellie weinig voet aan de grond in de kolonie, echter na de ontdekking van duistere magie en totale manipulatie van de bevolking is het hek van de dam.


De Daghar Mar expeditie – 505:2

Het rijk stuurt troepen naar Daghar Mar om Azazel te arresteren. Met hulp van de Royal Mage Academy nadert het rijk uiteindelijk Azazel en slaagt erin hem op te sluiten in zijn toren. Vervolgens wordt alle kennis over het Hart van de Acana en de mogelijke herontdekking ervan gecensureerd door het Rijk. De gewone man weet niet meer wat er in de woestijn is gebeurd en de verwoesting van de provincie Daghar Mar wordt onderschreven door een daad van de goden.


De vorming van de Daghar Mar woestijn – 503:2

Het ooit zeer vruchtbare gebied genaamd Daghar Mar verandert op alarmerend tempo in een woestijn. De lokale adel roept de noodtoestand uit en een keizerlijk onderzoek wordt ingesteld om dit te stoppen.


Corruptie van Azazel – 490:2

Azazel von Traphauzen krijgt steeds meer macht, invloed op het land is zichtbaar. Druïden uiten hun bezorgdheid aan het hof en dringen aan op actie.


Stichting Hart van Arcana – 473:2

Oprichting van het “Hart van Arcana” door Azazel von Traphauzen in de provincie Daghar Mar. Het is opgericht als een zusterschool van de Het Koninklijke Gilde der Magie in de hoofdstad van Da’lar.


De Landing – 450:2

Een expeditie van mensen vanuit het Keizerrijk onder leiding van hun prins Balthazar vertrekt naar onbekende gebieden. Na een aantal weken op zee te hebben doorgebracht en aan het einde te zijn van hun voorraden, komen ze uiteindelijk aan op het tot dan toe onbekende continent dat Dalaria genoemd zal worden.